Vinyylilankut

ASENNUSSOHJE

Alusta
Upofloor -vinyylilankut asennetaan nk. uivaksi lattiaksi kiinnittämättä alustaan. Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja kiinteä. Vinyylilankut voidaan asentaa ehjän vanhan lattianpäällysteen tai alustan päälle (ei tekstiilipohjaisen). Asennuslämpötilan ja vinyylilankkujen lämpötilan tulee olla välillä + 18 -30 ºC. Vinyylilankut pitää varastoida asennustilassa 24-48 tuntia ennen asennusta. Avaa pakkaukset vasta asennettaessa!

Tarkista aluslattian tasaisuus suoralla viivaimella tai laudalla. Aluslattian tasaisuuspoikkeama saa olla 2 metrin matkalla enintään 3 mm. Vanhan lattianpäällysteen vaurioituneet kohdat korjataan sille sopivalla tasoitteella. Esimerkiksi kiviaineslaattojen saumoja, jotka ovat alle 3 mm, ei tarvitse tasoittaa. Epätasaiset betonialuslattiat tasoitetaan sementtipohjaisella lattiatasoitteella. Lattialämmityskohteissa ennen asennusta lämpötila lasketaan n. 20 ºC:een ja pari vuorokautta asennuksen jälkeen nostetaan takaisin asetuslämpötilaan. Vinyylilankut voidaan asentaa tasoitetulle betonialustalle jonka suhteellinen kosteus on < 85 RH %.

Ei sovellu märkätiloihin.

Asennus
Myös vinyyli materiaalina elää ilman lämpötilavaihteluiden mukaan. Siksi lattian ja seinän tai muun lattiaan rajoittuvan pinnan väliin on jätettävä 3-5 mm:n rako, joka peitetään jalka- tai peitelistalla. Vastaavanlainen rako on jätettävä myös esim. putkiläpivientien kohdalle. Lankut asennetaan mieluiten huoneeseen tulevan valon suuntaisiksi. Mittaa huoneen ristimitta ja piirrota ensimmäisen rivin linja niin, että vinyylilankkujen leveys vastakkaisilla sivuilla on sama ja mahdollinen seinän suoruusheitto päästään huomioimaan aloitusrivissä. Lisäksi poista aloitusrivistä seinää vasten tulevalta lankun sivulta liimareunus.

Dream Click Pro – vinyylilankkulattian alla voitte käyttää Tuplex –alusmateriaalia, jolloin askeläänen eristyksen parannusarvo on 22dB.

Tuplex alusmateriaali

Aloita seuraava lankkurivi palalla, joka jäi edellisestä laudasta (min. pituus 30 cm). Lautojen poikittaissaumojen etäisyyden vierekkäisissä riveissä suositellaan olevan vähintään 30 cm. Samalla on syytä pyrkiä "hajauttamaan" limitys niin, että ei synny läpi tilan kulkevaa porrastusta. Tämä on mahdollista käyttämällä eripituisia aloituslankkuja. Lankuissa on lukkopontti joka voidaan irrottaa asennuksen aikana tai myöhemmin ja lankku voidaan myös asentaa uudelleen.

Lattia on asennuksen jälkeen heti käyttövalmis, mutta keskeneräisissä työmaaolosuhteissa valmis lattia on suojattava välittömästi asennuksen jälkeen esimerkiksi Tuprotec-suojamatolla.

Lankun katkaisu tapahtuu mattopuukolla viiltämällä ja taittamalla tai käyttämällä tuotteelle.
 
Dream Click Pro vinyylilankkujen ponttiratkaisu antaa mahdollisuuden myös erilaisille ladontamalleille.


Kuva. Dream Click Pro ladontamalleja.

YLEISOHJEET

Lattian parhaan mahdollisen ulkonäön ja keston varmistamiseksi Dream Click Pro -laattojen aluslattian on oltava mahdollisimman sileä ja tasainen. Aluslattialla ei saa olla mitään sellaisia epäpuhtauksia tai kemiallisia aineita, jotka voivat vaikuttaa päällysteeseen.

Dream Click Pro-laatat voidaan asentaa uudelle kuivalle betoni- ja levyalustalle sekä vanhan pinnoitteen päälle, ei kuitenkaan tekstiilimaton.

Varmista, että kaikki laattalaatikot ovat oikeaa väriä ja samaa valmistuserää. Käytä useasta eri laatikosta otettuja laattoja sekaisin, jotta sävyt jakautuvat valmiissa lattiapinnassa tasaisesti. Tuotteet eivät sovellu ulkokäyttöön.

Aluslattialle asetetut vaatimukset
Dream Click Pro-laatoille sopivia alustoja ovat kuiva betoni, lattiatasoite, ja lautalattiat, vanerit sekä lastu-, MDF- ja kovalevyt. Aluslattian on oltava rakenteeltaan hyvä sekä kestettävä tuleva rasitus.

Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH.

Tuote soveltuu myös lattialämmityskohteisiin, edellyttäen että pintalämpötila ei ylitä +27 °C.

Lattia voidaan asentaa myös vanhan lattianpäällysteen - esim. linoleumi, PVC, keraaminen laatta - päälle, edellyttäen että pinta on ehjä ja suhteellisen tasainen. Kohdat, joissa vanha lattianpäällyste on vaurioitunut tai puuttuu kokonaan on helppo korjata ennen uuden lattian asentamista.

Varmista, että lattialla ei ole pölyä tai irtoroskia. Tasoita mahdolliset korkeammat kohdat ja poista mahdolliset naulat jne. Puulattiat voidaan tasoittaa hiomalla. Karkea betonipinta voidaan tasoittaa tasoitteella. Muista, että valmis lattia näyttää aina sitä paremmalta, mitä tasaisemmalle alustalle se on asennettu.

Varastointi, asennusolosuhteet ja tasaantuminen
Varastoi Dream Click Pro-laatat alkuperäispakkauksissaan tasaisella pinnalla. Tilan on oltava kuiva ja pakkaukset on pidettävä riittävän kaukana suorista lämmönlähteistä.

Tuotteen on annettava tasaantua 24-48 tunnin ajan lämpimässä ja kuivassa tilassa ennen asennusta. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla asennushetkellä vähintään +18 °C. Lattialämmityskohteissa ennen asennusta lämpötila lasketaan n. +20 ºC:een ja pari vuorokautta asennuksen jälkeen nostetaan takaisin asetuslämpötilaan.

Dream Click Pro-lukkoponttiratkaisu
Lankut kiinnitetään toisiinsa helposti napsauttamalla, eikä liimaa tarvita lainkaan. Tämä tarkoittaa, että voit asentaa Dream Click Pro-lattian nopeasti itse. Koska kätevä lukkopontti on kaikilla neljällä sivulla, voit muodostaa lattiaan ladonnalla erilaisia kuvioita, kuten kalanruotokuvion.

Tämä lattianpäällyste on täysin kierrätettävissä, ja se täyttää tiukimmat eurooppalaiset standardit. Lisäksi tuote soveltuu myös kohteisiin, joissa tarvitaan väliaikaista lattiaa, koska asennettu lattia voidaan purkaa ja käyttää uudelleen.

Asennus
Valitse laattojen asennussuunta. Yleensä pitkä sivu asennetaan huoneen pisimmän sivun suuntaiseksi, mutta tästä voidaan poiketa esimerkiksi sisustuksellisista syistä ja latoa laatat vaikkapa vinottain tai kulmittain. Seinän, kiinteiden kalusteiden, kynnysten, putkiläpivientien ja lattianpäällysteen väliin on jätettävä joka suuntaan 8 mm liikuntavara.  Laatat on ladottava niin, että niiden päätysaumat limittyvät. Limitys voi olla joko säännöllisin tai epäsäännöllisin välein. Epäsäännöllinen limitys ja pituussuuntainen ladonta tuottavat muihin ratkaisuihin verrattuna merkittävästi vähemmän jätettä, koska jäännöspalat voidaan hyödyntää toisten laattarivien aloituslaattoina.

Aloita asettamalla lattialle kaksi laattaa valittuun suuntaan ja napsauta laattojen päädyt yhteen. Varmista aloituslinjan suoruus. Aseta uusi laatta niiden viereen niin, että laatan pääty ei ole kohdakkain kahden ensimmäisen laatan välisen sauman kanssa. Napsauta tämä kolmas laatta kiinni kahteen ensimmäiseen laattaan ja varmista, että kaikki saumat ovat kiinni niin, että väleissä ei ole rakoja. Kiinnitä laattoihin lisää kokonaisia laattoja, kunnes muodostuva laattalevy on vähintään kolme riviä leveä ja niin pitkä kuin huone sallii. Älä leikkaa yhtään laattaa vielä tässä vaiheessa. Sijoita laattalevy niin, että se kohdistuu parhaalla mahdollisella tavalla huoneen lähimpään seinään ja leikkaa sitten laatat täyttämään reunojen laatoittamattomat osuudet. Asenna lattia loppuun ja leikkaa laattoja tarvittaessa.

Upofloor Vinyylilankut Asennusohje.pdf