Vinyylilankut

ASENNUSSOHJE

Upofloor -vinyylilankut asennetaan nk. uivaksi lattiaksi kiinnittämättä alustaan. Lattian parhaan mahdollisen ulkonäön ja keston varmistamiseksi vinyylilankkujen aluslattian on oltava mahdollisimman kuiva, sileä, kiinteä ja tasainen. Aluslattialla ei saa olla mitään sellaisia epäpuhtauksia tai kemiallisia aineita, jotka voivat vaikuttaa päällysteeseen. Vinyylilankut voidaan asentaa uudelle kuivalle betoni- ja levyalustalle sekä vanhan pinnoitteen päälle, ei kuitenkaan tekstiilimaton. Asennuslämpötilan ja vinyylilankkujen lämpötilan tulee olla välillä + 18 - 27 °C asennuksen aikana ja sen jälkeen. Avaa pakkaukset vasta asennettaessa!

Tarkista aluslattian tasaisuus suoralla viivaimella tai laudalla. Aluslattian tasaisuuspoikkeama saa olla 2 metrin matkalla enintään 3 mm (SisäRYL 2013). Vanhan lattianpäällysteen vaurioituneet kohdat korjataan sille sopivalla tasoitteella. Esimerkiksi kiviaineslaattojen saumoja, jotka ovat alle 2mm syviä ja alle 5mm leveitä, ei tarvitse tasoittaa. Epätasaiset ja karkeat betonialuslattiat tasoitetaan sementtipohjaisella lattiatasoitteella. Lattialämmityskohteissa ennen asennusta lämpötila lasketaan n. 20 ºC:een ja pari vuorokautta asennuksen jälkeen nostetaan takaisin asetuslämpötilaan. Vinyylilankut voidaan asentaa tasoitetulle betonialustalle, jonka suhteellinen kosteus on rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH (SisäRYL 2013).

Vinyylilankut soveltuu myös lattialämmityskohteisiin, edellyttäen että pintalämpötila ei ylitä +27 °C.

Varastoi vinyylilankut alkuperäispakkauksissaan tasaisella pinnalla. Tilan on oltava kuiva ja pakkaukset on pidettävä riittävän kaukana suorista lämmönlähteistä.

Varmista, että kaikki laattalaatikot ovat oikeaa väriä ja samaa valmistuserää. Käytä useasta eri laatikosta otettuja laattoja sekaisin, jotta sävyt jakautuvat valmiissa lattiapinnassa tasaisesti. Tuotteet eivät sovellu ulkokäyttöön.

Tuotteen on annettava tasaantua 24-48 tunnin ajan lämpimässä ja kuivassa tilassa ennen asennusta. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla asennushetkellä vähintään +18 °C. Lattialämmityskohteissa ennen asennusta lämpötila lasketaan n. +20 ºC:een ja pari vuorokautta asennuksen jälkeen nostetaan takaisin asetuslämpötilaan.

Myös vinyyli materiaalina elää ilman lämpötilavaihteluiden mukaan. Siksi lattian ja seinän tai muun lattiaan rajoittuvan pinnan väliin on jätettävä 5-10 mm:n rako, joka peitetään jalka- tai peitelistalla. Vastaavanlainen rako on jätettävä myös esim. putkiläpivientien kohdalle. Lankut asennetaan mieluiten huoneeseen tulevan valon suuntaisiksi.

Upofloor vinyylilankkulattian alla voi käyttää Tuplex Strong tai Tuplex White HB –alusmateriaalia alustasta riippuen, jolloin askeläänen eristyksen parannusarvo on 22dB.

Lankun katkaisu tapahtuu mattopuukolla viiltämällä ja taittamalla tai käyttämällä tuotteelle soveltuvaa leikkuria.

Lattia on asennuksen jälkeen heti käyttövalmis, mutta keskeneräisissä työmaaolosuhteissa valmis lattia on suojattava välittömästi asennuksen jälkeen esimerkiksi Tuprotec-suojamatolla.

Upofloor Intense Click55 asennusohje.pdf

Upofloor Dream Click Pro asennusohje.pdf

Tuplex Strong alusmateriaali

Tuplex White HB alusmateriaali