Upofloor Estrad

Estrad

ASENNUSOHJE

Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattian- ja Seinänpäällysteliiton julkaisun, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2007 mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Ennen lattianpäällysteen kiinnittämistä on huolehdittava, että viimeisetkin tasoitukset ovat ehtineet kuivumaan riittävästi. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +18 °C.

Lattiat on jyrättävä mahdollisimman suuren tartuntapinnan aikaansaamiseksi. Jyräys suoritetaan liimakerroksen ollessa vielä tuore. Jyrän paino 50 - 70 kg. Näin vältetään liimalastan kuvioiden esiintulo ja liikenteen sekä kalusteiden aiheuttamat painumajäljet valmiissa lattiapinnassa. Liikkumista ja kalustamista on vältettävä liimakerroksen ollessa tuore.

HUOM! Maton saumat sekä seinillenostot on aina tiivistettävä muovisella hitsauslangalla. Myös nurkat ja kulmat hitsataan. Seinillenostoissa maton lämmittäminen tulee tehdä maton pohjapuolelta kiiltoerojen syntymisen ja pinnan vaurioitumisen estämiseksi.

Putken läpivientien tiivistämiseen käytetään putken läpivientitiivistettä. Kiinnitysliimoja koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään liimanvalmistajien puoleen.

Upofloor Estrad Asennusohje.pdf 

Estrad dB

ASENNUSOHJE

Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattian- ja Seinänpäällysteliiton julkaisun, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2007 mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Ennen lattianpäällysteen kiinnittämistä on huolehdittava, että viimeisetkin tasoitukset ovat ehtineet kuivumaan riittävästi. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +18 °C.

Lattiat on jyrättävä mahdollisimman suuren tartuntapinnan aikaansaamiseksi. Jyräys suoritetaan liimakerroksen ollessa vielä tuore. Jyrän paino 50 - 70 kg. Näin vältetään liimalastan kuvioiden esiintulo ja liikenteen sekä kalusteiden aiheuttamat painumajäljet valmiissa lattiapinnassa. Liikkumista ja kalustamista on vältettävä liimakerroksen ollessa tuore.

HUOM! Maton saumat on aina tiivistettävä muovisella hitsauslangalla. Putken läpivientien tiivistämiseen käytetään putken läpivientitiivistettä. Kiinnitysliimoja koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään liimanvalmistajien puoleen.

Upofloor Estrad dB Asennusohje.pdf

 

Estrad ESD

ASENNUSOHJE

Alustan lujuus-, suoruus ja kosteustason tulee olla yleisten laatuvaatimusten mukainen (SisäRYL 2013). Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Suomen Betonitiedon ja Lattian- ja Seinänpäällysteliiton julkaisun, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1–3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Mittauslämpötilan tulisi olla sama kuin asennus ja asennuksen jälkeisen käyttölämpötilankin luotettavien mittaustulosten saamiseksi. Mittaukset on dokumentoitava asianmukaisesti.

Maton alapinta on riittävästi sähköäjohtava, joten kiinnitykseen ei tarvita ns. sähköä-johtavaa liimaa. Samasta syystä ei tarvita myöskään metalliverkkoa aluslattiassa. Teknisen toimivuuden takaamiseksi tuotteen kiinnittämisessä tulee liimaksi valita jokin seuraavista hyväksytyistä ja testatuista lattialiimoista: Thomsit K188E, Bostic StarTac ST, Casco Universal, Mapei V4SP.

Sähkönjohtavuus mattovuotien välillä saadaan aikaan oikosulkemalla vuodat n. 30 x 165 mm, S £ 0,1 mm (S=paksuus) kupariliuskoilla, joita asennetaan 1 kpl/2 jm saumaa kohti, kuitenkin sauman kumpaankin päähän lähelle seinää, ei heti oven eteen. Kupariliuskojen on oltava puhtaita, eikä liimaa saa olla maton ja liuskan välissä. Matot maadoitetaan maton pohjan ja liiman väliin asennetusta 60 x 200 mm kupariliuskasta tähän tarkoitukseen varattuun johtimeen. Maadoitusliuskoja käytetään 2 kpl enintään 100 m2:n alalle, tätä suuremmissa tiloissa lisäksi yksi kpl jokaista alkavaa 100m2 kohti. Erilliset tilat maadoitetaan kukin omasta pisteestään. Maadoitukset tekee sähköurakoitsija. Asennuksessa tarvittavat kuparit toimitetaan rullien mukana pakattuna hylsyn sisään.

Liiman levitys tehdään pienihampaisella lastalla ja liimamäärä on tyypillisesti 150–250 g/m². Asennus tehdään myöhäisenä märkäliimauksena alustan imevyys, liiman käyttäytyminen ja olosuhteet huomioon ottaen. Päällystettä ei saa asentaa entisen päällysteen päälle.

Heikosti imeville alustoille asennettaessa tulee kiinnittää huomiota siihen että tasoitteen kerrosvahvuus on riittävä. Tällaisissa tapauksissa yleensä vaaditaan n. 2 mm tasoitekerros, jotta se pystyisi muodostamaan riittävän tasaisen, kiinteän ja tasaisesti imukykyisen kerroksen. Ennen lattianpäällysteen kiinnittämistä on huolehdittava, että viimeisetkin tasoitukset ovat ehtineet kuivumaan. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden välillä 35 – 60%.

Lattiarakenteissa joissa on lattialämmitys, päällysteen alle voi tiivistyä kosteutta tai suhteellinen kosteus lattiarakenteessa voi nousta kriittisen korkeaksi, jos päällysteen lämpötila laskee lattiarakennetta alhaisemmaksi. Tästä syystä on lattialämmityksen kanssa oltava erityisen huolellinen ja vältettävä lattiarakenteen lämmittämistä liikaa. Hyvissä ajoin ennen asennusta lattiarakenteen lämpötila lasketaan vastaamaan asennusolosuhteita. Lämpö voidaan nostaa uudelleen vasta n. viikon kuluttua asennuksesta kohottaen sitä vähitellen. Huomioitava että lämpötila ei milloinkaan saa nousta yli 28 lämpöasteen.

Levyalustan kosteuden tulee olla tasaannutettu levyn valmistajien ohjeiden mukaisesti jotta kosteusvaihteluista johtuva levyalustan eläminen olisi mahdollisimman vähäistä.

Käytä samassa tilassa vain saman sävynumeron materiaaleja. Tarvittaessa vuotien reunat leikataan tiiviin sauman aikaansaamiseksi.

Päällysteet hierretään kiinni aluslattiaan ja/tai jyrätään liimakerroksen ollessa vielä tuore. Jyrän paino 50 – 70 kg. Jyräyksellä vältetään liimalastan kuvioiden esiintulo ja liikenteen sekä kalusteiden aiheuttamat painumajäljet valmiissa lattiapinnassa. Liimakerroksen ollessa vielä tuore päällystetyllä pinnalla liikkumista ja kalustamista on vältettävä.

Hitsaus suoritetaan vähintään 24h liimauksen jälkeen. Hitsaussaumaa varten on jyrsittävä tai leikattava 2/3 matonpaksuudesta syvyinen ura. Maton saumat hitsataan aina päällysteen omalla hitsauslangalla. Myös nurkat ja kulmat hitsataan. Haettava esim hukkapaloja hyödyntäen päällysteelle, hitsauslaitteelle ja käytettävälle hitsaussuuttimelle sopiva hitsauslämpötila - ja nopeus. Hitsaussauman lujuuden varmistamiseksi on käytettävä riittävän korkeata hitsauslämpötilaa, sekä alhaista kuljetusnopeutta. Paras lopputulos saavutetaan kapeaa hitsaussuutinta käytettäessä. Huom! Pinnan vaurioitumisen estämiseksi seinällenostoissa ja lattiakaivoasennuksissa mattoa ei saa lämmittää liikaa. Hitsaussauman annetaan jäähtyä ennen langan leikkaamista. Leikkaus tehdään kaksivaiheisesti (ensin ns. puolileikkaus ja lopuksi viimeistelyleikkaus).

Asentamisen jälkeen lattiapinta suojataan rakennusaikaisia rasituksia vastaan huolellisesti Tuprotec-suojamatolla tai muulla tarkoitukseen sopivalla suojamateriaalilla. Suojat teipataan limittäin kiinni vain toisiinsa, ei päällysteen pintaan!

Upofloor ei vastaa lattian toimivuudesta mikäli em. ohjeita ei noudateta.
Päällysteessä saattaa satunnaisesti esiintyä poikkeavia värihiutaleita.

Upofloor Estrad ESD Asennusohje.pdf

 

Estrad MT

ASENNUSOHJE

Päällystettä asennettaessa saa betonilattian suhteellinen kosteus olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Maton saumat sekä seinillenostot on aina tiivistettävä muovisella hitsauslangalla. Myös nurkat ja kulmat hitsataan. Putken läpivientien tiivistämiseen käytetään putken läpivientitiivistettä.

Upofloor Estrad MT Asennusohje.pdf 

 

Estrad Plano

ASENNUSSOHJE

Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattian- ja Seinänpäällysteliiton julkaisun, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2007 mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Ennen lattianpäällysteen kiinnittämistä on huolehdittava, että viimeisetkin tasoitukset ovat ehtineet kuivumaan riittävästi. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +18 °C.

Lattiat on jyrättävä mahdollisimman suuren tartuntapinnan aikaansaamiseksi. Jyräys suoritetaan liimakerroksen ollessa vielä tuore. Jyrän paino 50 - 70 kg. Näin vältetään liimalastan kuvioiden esiintulo ja liikenteen sekä kalusteiden aiheuttamat painumajäljet valmiissa lattiapinnassa. Liikkumista ja kalustamista on vältettävä liimakerroksen ollessa tuore.

HUOM! Maton saumat sekä seinillenostot on aina tiivistettävä muovisella hitsauslangalla. Myös nurkat ja kulmat hitsataan. Seinillenostoissa maton lämmittäminen tulee tehdä maton pohjapuolelta kiiltoerojen syntymisen ja pinnan vaurioitumisen estämiseksi.

Putken läpivientien tiivistämiseen käytetään putken läpivientitiivistettä. Kiinnitysliimoja koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään liimanvalmistajien puoleen.

Upofloor Estrad Plano Asennusohje.pdf