Professional / Asennus & Hoito / Asennusohjeet / Upofloor Xpression

Upofloor Xpression

ASENNUSOHJE

Alustan lujuus-, suoruus ja kosteustason tulee olla yleisten laatuvaatimusten mukainen (SisäRYL 2013). Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Suomen Betonitiedon ja Lattian- ja Seinänpäällysteliiton julkaisun, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1–3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Mittauslämpötilan tulisi olla sama kuin asennus ja asennuksen jälkeisen käyttölämpötilankin luotettavien mittaustulosten saamiseksi. Mittaukset on dokumentoitava asianmukaisesti.

Päällysteet suositellaan asennettavaksi seuraavilla Upofloorin hyväksymillä vesipohjaisilla akryylidispersioliimoilla: Mapei Ultrabond Eco V4 SP ja Uzin KE 66.

Liimaus tehdään märkäliimauksena liimanvalmistajan ohjeita noudattaen. Liimakerroksen tulee kuitenkin ilmoittua hetken, jotta saadaan helppoon ja siistiin asennukseen sopiva alkutartunta. Huomioitava että liiman optimaalinen avoin aika vaihtelee paljon liimatyypistä, levitysmäärästä, alustasta ja olosuhteista riippuen. Suositeltavat liimakammat ovat TKB A1 ja A2.

Päällystettä ei saa asentaa entisen päällysteen päälle. Asennussuunnan hallitsemiseksi neliölaattojen pohjapuolella on suuntanuoli.

Laattojen/lankkujen leikkaus onnistuu helposti terävää veistä ja esim. toisen laatan reunaa ohjurina käyttäen.

Heikosti imeville alustoille asennettaessa tulee kiinnittää huomiota siihen että tasoitteen kerrosvahvuus on riittävä. Tällaisissa tapauksissa yleensä vaaditaan vähintään 2 mm tasoitekerros, jotta se pystyisi muodostamaan riittävän tasaisen, kiinteän ja tasaisesti imukykyisen kerroksen. Ennen lattianpäällysteen kiinnittämistä on huolehdittava, että viimeisetkin tasoitukset ovat ehtineet kuivumaan. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden välillä 35 – 60 %.

Lattiarakenteissa joissa on lattialämmitys, päällysteen alle voi tiivistyä kosteutta tai suhteellinen kosteus lattiarakenteessa voi nousta kriittisen korkeaksi, jos päällysteen lämpötila laskee lattiarakennetta alhaisemmaksi. Tästä syystä on lattialämmityksen kanssa oltava erityisen huolellinen ja vältettävä päällystetyn lattiarakenteen lämmittämistä liikaa. Hyvissä ajoin ennen asennusta lattiarakenteen lämpötila lasketaan vastaamaan asennusolosuhteita. Lämpö voidaan nostaa uudelleen vasta n. viikon kuluttua asennuksesta kohottaen sitä vähitellen. Huomioitava että lattialaatan lämpötila ei milloinkaan saa nousta yli 28 lämpöasteen.

Levyalustan kosteuden tulee olla tasaannutettu levyn valmistajien ohjeiden mukaisesti jotta kosteusvaihteluista johtuva levyalustan eläminen olisi mahdollisimman vähäistä.

Käytä samassa tilassa vain saman sävynumeron materiaaleja.

Päällysteet hierretään kiinni aluslattiaan ja/tai jyrätään liimakerroksen ollessa vielä tuore. Jyrän paino 50 – 70 kg. Jyräyksellä vältetään liimalastan kuvioiden esiintulo ja liikenteen sekä kalusteiden aiheuttamat painumajäljet valmiissa lattiapinnassa. Liimakerroksen ollessa vielä tuore päällystetyllä pinnalla liikkumista ja kalustamista on vältettävä.

Laattojen/lankkujen saumat voidaan tarvittaessa hitsata Upofloor Zero -päällysteiden hitsauslangalla.

Asentamisen jälkeen lattiapinta suojataan rakennusaikaisia rasituksia vastaan huolellisesti Tuprotec-suojamatolla tai muulla tarkoitukseen sopivalla suojamateriaalilla. Suojat teipataan limittäin kiinni vain toisiinsa, ei päällysteen pintaan!

Upofloor ei vastaa lattian toimivuudesta mikäli em. ohjeita ei noudateta.

Upofloor Xpression asennussohje.pdf

Katso tästä Xpressionin asennusvideo

Katso tästä Xpressionin asennusvideo