Upofloor Zero

ASENNUSSOHJE

Alustan lujuus-, suoruus ja kosteustason tulee olla yleisten laatuvaatimusten mukainen (SisäRYL 2013). Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Suomen Betonitiedon ja Lattian- ja Seinänpäällysteliiton julkaisun, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1–3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Mittauslämpötilan tulisi olla sama kuin asennus ja asennuksen jälkeisen käyttölämpötilankin luotettavien mittaustulosten saamiseksi. Mittaukset on dokumentoitava asianmukaisesti.

Päällysteet on asennettava Upofloorin hyväksymillä liimoilla:

- Ceresit (Thomsit) K 188E - Bostik Star Tac Combi
- Casco Proff Universal - Kiilto Floor Plus
- Ardex AF 145 - Mapei V4SP
- SchönoxEmiclassic - Uzin KE 2000S
- Kiilto M1000 Eco - Eurocol 640

Liiman levitys tehdään pienihampaisella lastalla ja liimamäärä on 150–200 g/m². Asennus tehdään myöhäisenä märkäliimauksena alustan imevyys, liiman käyttäytyminen ja olosuhteet huomioon ottaen. Päällystettä ei saa asentaa entisen päällysteen päälle.

Heikosti imeville alustoille asennettaessa tulee kiinnittää huomiota siihen että tasoitteen kerrosvahvuus on riittävä. Tällaisissa tapauksissa yleensä vaaditaan vähintään 2 mm tasoitekerros, jotta se pystyisi muodostamaan riittävän tasaisen, kiinteän ja tasaisesti imukykyisen kerroksen. Ennen lattianpäällysteen kiinnittämistä on huolehdittava, että viimeisetkin tasoitukset ovat ehtineet kuivumaan. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden välillä 35 – 60%.

Lattiarakenteissa joissa on lattialämmitys, päällysteen alle voi tiivistyä kosteutta tai suhteellinen kosteus lattiarakenteessa voi nousta kriittisen korkeaksi, jos päällysteen lämpötila laskee lattiarakennetta alhaisemmaksi. Tästä syystä on lattialämmityksen kanssa oltava erityisen huolellinen ja vältettävä lattiarakenteen lämmittämistä liikaa. Hyvissä ajoin ennen asennusta lattiarakenteen lämpötila lasketaan vastaamaan asennusolosuhteita. Lämpö voidaan nostaa uudelleen vasta n. viikon kuluttua asennuksesta kohottaen sitä vähitellen. Huomioitava että lämpötila ei milloinkaan saa nousta yli 28 lämpöasteen.

Levyalustan kosteuden tulee olla tasaannutettu levyn valmistajien ohjeiden mukaisesti jotta kosteusvaihteluista johtuva levyalustan eläminen olisi mahdollisimman vähäistä.

Käytä samassa tilassa vain saman sävynumeron materiaaleja. Tarvittaessa vuotien reunat leikataan tiiviin sauman aikaansaamiseksi.

Päällysteet hierretään kiinni aluslattiaan ja/tai jyrätään liimakerroksen ollessa vielä tuore. Jyrän paino 50 – 70 kg. Jyräyksellä vältetään liimalastan kuvioiden esiintulo ja liikenteen sekä kalusteiden aiheuttamat painumajäljet valmiissa lattiapinnassa. Liimakerroksen ollessa vielä tuore päällystetyllä pinnalla liikkumista ja kalustamista on vältettävä.

Hitsaus suoritetaan vähintään 24h liimauksen jälkeen. Hitsaussaumaa varten on jyrsittävä tai leikattava 2/3 matonpaksuudesta syvyinen ura. Maton saumat hitsataan aina päällysteen omalla hitsauslangalla. Myös nurkat ja kulmat hitsataan. Haettava esim hukkapaloja hyödyntäen päällysteelle, hitsauslaitteelle ja käytettävälle hitsaussuuttimelle sopiva hitsauslämpötila - ja nopeus. Paras lopputulos saavutetaan kapeaa hitsaussuutinta käytettäessä. Huom! Pinnan vaurioitumisen estämiseksi seinällenostoissa ja lattiakaivoasennuksissa mattoa ei saa lämmittää liikaa. Hitsaussauman annetaan jäähtyä ennen langan leikkaamista. Leikkaus tehdään kaksivaiheisesti (ensin ns. puolileikkaus ja lopuksi viimeistelyleikkaus).

Asentamisen jälkeen lattiapinta suojataan rakennusaikaisia rasituksia vastaan huolellisesti Tuprotec-suojamatolla tai muulla tarkoitukseen sopivalla suojamateriaalilla. Suojat teipataan limittäin kiinni vain toisiinsa, ei päällysteen pintaan!

Upofloor ei vastaa lattian toimivuudesta mikäli em. ohjeita ei noudateta.

Päällysteessä saattaa satunnaisesti esiintyä poikkeavia värihiutaleita.

Upofloor Zero Asennusohje.pdf

Katso tästä Zeron asennusvideo

Katso tästä Zeron asennusvideo