Urheilupäällysteet - Upofloor
Professional / Asennus & Hoito / Asennusohjeet / Urheilupäällysteet

Urheilupäällysteet

Sportec Kumipäällysteet Asennusohje

Alustan lujuus-, suoruus ja kosteustason tulee olla yleisten laatuvaatimusten mukainen (SisäRYL 2013). Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Suomen Betonitiedon ja Lattian- ja Seinänpäällysteliiton julkaisun, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1–3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Mittauslämpötilan tulisi olla sama kuin asennus ja asennuksen jälkeisen käyttölämpötilankin luotettavien mittaustulosten saamiseksi. Mittaukset on dokumentoitava asianmukaisesti. Mattorullien lämpötilan tulee antaa tasaantua vähintään vuorokausi asennuspaikalla.

Tiloissa, joissa lattia ei joudu kovalle kosteus rasitukselle, voidaan käyttää normaalia akryylidispersio lattianpäällysteliimaa noin 300–400 g/m2 märkäliimauksena. Tiloissa, joissa lattia joutuu runsaalle kosteusrasitukselle, tulee käyttää PU-lattianpäällysteliimaa noin 600–700 g/m2.

Lattiat hierretään tai jyrätään liimakerroksen ollessa vielä tuore. Jyrän paino 50‒70 kg. Hiertämisellä ja/tai jyräyksellä varmistetaan maton riittävä tarttuvuus alustaan ja vältetään

liikenteen sekä kalusteiden aiheuttamat painumajäljet valmiissa lattiapinnassa. Päällystetyllä pinnalla liikkumista ja kalustamista on vältettävä liimakerroksen ollessa tuore.

Lattian vuotien väliset saumat tehdään normaalisti tehtaan reunoilla. Tarvittaessa reunat leikataan. Saumoja ei erikseen tiivistetä.


Sportec_kumipaallysteet_asennusohje.pdf