Professional / Ympäristö / EPD Environmental Product Declaration ERFMI

EPD Environmental Product Declaration -ympäristöselostelaskuri

Lattiapäällysteitä valitaan monin kriteerein, joista ympäristöystävällisyys on monesti yhä merkittävämmässä roolissa. Eurooppalaiset puolikovien lattianpäällysteiden valmistajat ovat kehittäneet yhteistyössä EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselostelaskurin, jonka avulla voi selvittää eri lattiapäällysteiden ympäristövaikutuksia.

Tutustu EPD-ympäristöselosteeseen ja -laskuriin osoitteessa http://www.erfmi.com/
ja EPD-sertifioituihin tuotteisiin täällä: 
http://construction-environment.com/hp481/Environmental-Product-Declarations-EPD.htm