Professional / Ympäristö / ISO 9001 & ISO 14001

ISO 9001 & ISO 14001

 

ISO 9001 Laatujärjestelmä

Upofloor Oy:lle on myönnetty laatujärjestelmäsertifikaatti SFS-EN ISO 9001 -standardin mukaisesti. Hyväksynnän antaa Det Norske Veritas Certification Oy/Ab.

Järjestelmä kattaa lattianpäällysteiden tuote- ja teknologiakehitysprosessin, tuotteiden valmistusprosessin sekä näitä palvelevat toiminnot ja tukiprosessit. Tämä järjestelmä on toiminut perustana myös ympäristöjärjestelmän kehitystyölle.

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä

Upofloor Oy:lle myönnetty, jatkuvasti kehittyvä SFS-EN ISO 14001-pohjainen ympäristöjärjestelmä on käytännön työkalu, jolla vähennetään toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja kehitetään uusiokäyttöä. Se auttaa hallitsemaan riskit ja ohjaa toimintaa ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Hyväksynnän antaa Det Norske Veritas Certification Oy/Ab.