Professional / Ympäristö / Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

Parasta M1 luokkaa

Upofloorin tuotteet ovat ekologisesti kestäviä, käyttäjän ja ympäristön kannalta turvallisia koko elinkaarensa ajan. Lähes kaikki päällysteet sijoittuvat päästöiltään alimpaan, parhaaseen rakennusmateriaalien luokkaan M1. Ks. tuotteiden tekniset tiedot.

Suomalainen rakennusmateriaalien päästöluokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Rakennusmateriaaliluokituksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS.