EPD Environmental Product Declaration ERFMI

EPD Environmental Product Declaration -ympäristöselostelaskuri

Lattiapäällysteitä valitaan monin kriteerein, joista ympäristöystävällisyys on monesti yhä merkittävämmässä roolissa. Eurooppalaiset puolikovien lattianpäällysteiden valmistajat ovat kehittäneet yhteistyössä EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselostelaskurin, jonka avulla voi selvittää eri lattiapäällysteiden ympäristövaikutuksia. Internetistä vapaasti ladattavissa oleva laskuri antaa tietoa ympäristövaikutuksista tuoteryhmittäin. Tarkastella voi siis esimerkiksi linoleumin, kumin, PVC-päällysteiden tai LifeLine-tyyppisten termoplastisten päällysteiden vaikutuksia.

Laskuri kertoo kunkin tuoteryhmän ympäristövaikutuksista tuotteen koko elinkaaren ajalta. Se ottaa huomioon niin raaka-aineen, valmistusprosessin, asentamisen, kuljetusvaikutukset, varsinaisen käytön huoltoineen kuin tuotteen hävittämisenkin. EPD-ympäristöselosteesta selviävät esimerkiksi tuoteryhmän hiilidioksidipäästöt, uudistuvan ja uusiutumattoman energian osuus valmistusprosessissa ja elinkaaren aikana syntyvät ongelmajätteet.

Tutustu EPD-ympäristöselosteeseen ja -laskuriin osoitteessa http://www.erfmi.com/


Vastuu huomisesta
Leppis
ISO 9001 Ympäristöjärjestelmä
ISO 14001 Laatujärjestelmä
Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
Leed ja FloorScore
EcoDevis
Der Blaue Engel
EPD Environmental Product Declaration ERFMI
LCA Elinkaarianalyysit
Responsible Care