ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä

Upofloorille myönnetty, jatkuvasti kehittyvä SFS-EN ISO 14001-pohjainen ympäristöjärjestelmä on käytännön työkalu, jolla vähennetään toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja kehitetään uusiokäyttöä. Se auttaa hallitsemaan riskit ja ohjaa toimintaa ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Hyväksynnän antaa Det Norske Veritas Certification Oy/Ab.


ISO 14001 FI

Vastuu huomisesta
Leppis
ISO 9001 Laatujärjestelmä
ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä
Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
Leed ja FloorScore
EcoDevis
Der Blaue Engel
EPD Environmental Product Declaration ERFMI
LCA Elinkaarianalyysit
Responsible Care