ISO 9001 Laatujärjestelmä

Upofloorille on myönnetty laatujärjestelmäsertifikaatti SFS-EN ISO 9001 -standardin mukaisesti. Hyväksynnän antaa Det Norske Veritas Certification Oy/Ab.

Järjestelmä kattaa liiketoimintaprosesseista tuotteiden myynnin, tuote- ja teknologiakehityksen, tuotteiden valmistuksen sekä näitä kaikkia palvelevat toiminnot ja tukiprosessit. Tämä järjestelmä on toiminut perustana myös ympäristöjärjestelmän kehitystyölle.ISO 9001 FI

 

Vastuu huomisesta
Leppis
ISO 9001 Laatujärjestelmä
ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä
Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
Leed ja FloorScore
EcoDevis
Der Blaue Engel
EPD Environmental Product Declaration ERFMI
LCA Elinkaarianalyysit
Responsible Care