LCA elinkaarianalyysit

Upofloorin lattianpäällysteille on yhdessä VTT:n kanssa tehty ISO 14040 - standardisarjan mukaiset elinkaarianalyysit (LCA). Elinkaarianalyysi (LCA = Life Cycle Assessment) on menetelmä, jonka avulla arvioidaan tuotteen, prosessin tai toiminnon aiheuttamat ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren aikana. Tulokset päivitetään vuosittain, joten kaikki raaka-aineissa ja tuotannossa tapahtuneet muutokset voidaan ottaa huomioon tuotteen ympäristöselostetta laadittaessa.

Muovimattojen ympäristöprofiili perustuu Upofloorin ilmoittamiin materiaali- ja energiavirtoihin tuotteen valmistuksesta. Ympäristövaikutusten laskenta kattaa tuotteen raaka-aineiden valmistuksen ja kuljetuksen, tuotteen valmistuksen ja kuljetuksen sekä pakkausmateriaalien valmistuksen ja kuljetuksen. Tuotteen valmistuksessa käytettyjen materiaalien ympäristöprofiilit perustuvat kirjallisuuteen sekä VTT:n laskentaan (Häkkinen, T.).

Viitteet:Häkkinen, T. 2001. EcoStep. LCA of PVC flooring materials produced by Upofloor
Vares, S. & Häkkinen, T. 2001 - EcoStep ohjelma


Vastuu huomisesta
Leppis
ISO 9001 Ympäristöjärjestelmä
ISO 14001 Laatujärjestelmä
Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
Leed ja FloorScore
EcoDevis
Der Blaue Engel
EPD Environmental Product Declaration ERFMI
LCA Elinkaarianalyysit
Responsible Care