Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

Parasta M1 luokkaa

Upofloorin tuotteet ovat ekologisesti kestäviä, käyttäjän ja ympäristön kannalta turvallisia koko elinkaarensa ajan.
Lähes kaikki päällysteet sijoittuvat päästöiltään alimpaan, parhaaseen rakennusmateriaalien luokkaan M1. Ks. tuotteiden tekniset tiedot.

Suomalainen rakennusmateriaalien päästöluokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Rakennusmateriaaliluokituksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS.

M1suomi.jpg

Vastuu huomisesta
Leppis
ISO 9001 Ympäristöjärjestelmä
ISO 14001 Laatujärjestelmä
Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
Leed ja FloorScore
EcoDevis
Der Blaue Engel
EPD Environmental Product Declaration ERFMI
LCA Elinkaarianalyysit
Responsible Care