Responsible Care


Responsible Care on kemianteollisuuden omaehtoinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma, johon Upofloor on sitoutunut sekä muovi- että parkettiyksiköidensä osalta. Ohjelman yleisperiaatteet ovat Upofloorissa osa jokapäiväistä toimintaa.

Responsible Care - vastuu huomisesta ohjelman yleisperiaatteet ovat:

 1.Pidämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtia ja haittojen rajoittamista tärkeänä ja erottamattomana osana liiketoimintaamme.
 2.Koulutamme, opastamme ja kannustamme koko henkilöstömme toimimaan ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla.
 3.Työskentelemme jatkuvasti päästöjemme minimoimiseksi sekä raaka-aineiden ja energian käytön tehostamiseksi.
 4.Arvioimme toimintaamme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi.
 5.Selvitämme mahdollisuuksien mukaan ennalta uuden prosessin tai tuotteen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset.
 6.Kerromme viranomaisille yrityksemme toiminnasta ja sen mahdollisista
ympäristö-, terveys- tai turvallisuusvaikutuksista.
 7.Kerromme ympäröivälle yhteisölle ja muille sidosryhmille tuotannostamme ja tuotteistamme sekä niiden
ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutuksista.
 8.Opastamme asiakkaitamme tuotteidemme turvallisessa käytössä ja hävittämisessä.
 9.Odotamme yhteistyö- ja sopimuskumppaniemme noudattavan näitä periaatteita soveltuvin osin.
 10. Selvitämme teknologian siirrossa vastaanottavalle osapuolelle toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ympäristön ja terveyden suojelemiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi.
 


Vastuu huomisesta
Leppis
ISO 9001 Ympäristöjärjestelmä
ISO 14001 Laatujärjestelmä
Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
Leed ja FloorScore
EcoDevis
Der Blaue Engel
EPD Environmental Product Declaration ERFMI
LCA Elinkaarianalyysit
Responsible Care